top of page

LR Health & Beauty Systems GmbH Şirketi’nin İş Ortaklığına Yönelik Davranış Kuralları

İş bu Davranış Kuralları, LR İş Ortaklarının müşterilere, diğer MLM şirketlerine  ve yine diğer LR İş Ortaklarına karşı olan tutum ve davranışlarını düzenlemekte  ve birbirleriyle dürüst iletişimler kurmaları için karşılaştırmalı değerlendirme kriterlerini belirlemektedir. 
Söz konusu kurallar, LR şirketinin benimsediği değerleri açıkça ortaya koymaktadır.
Davranış Kuralları, hem müşterilerin hem de iş modelinin sürdürülebilir rekabet gücünü arttıran, uzun zamandır süre gelen geleneği sürdüren ve şirketin iyi itibarını koruyan İş Ortaklarının menfaatlerini karşılama ve koruma rolünü üstlenmiştir.

1. Müşteriye Karşı Davranış Kuralları

LR İş Ortakları, müşteriye mümkün olan en iyi hizmeti sunacaklardır. Bu hizmet anlayışı doğrultusunda, aşağıdaki açıklamaların özellikle vurgulanması gerekmektedir. 

1.1. LR İş Ortakları yalnızca açık ve dürüst  satış yöntemleri uygulayacaklardır.

1.2. Ürüne yönelik doğru ve eksiksiz bilgiler müşterinin kullanımına sunulmalıdır. Söz konusu bilgiler arasında fiyat bilgileri, ödeme ve iade türleri ile fesih hakkı şartları bulunmaktadır. Aktarılan bilgilerin şirketin verdiği bilgiler ile birebir tutması gerekmektedir.

1.3. LR İş Ortakları müşteri gizliliğine saygı göstereceklerdir – yalnızca müşteri tarafından açıkça rıza gösterilir ise ürün tanıtımı yapılacaktır. Müşteriye ilişkin gizli bilgilerin korunması, en büyük önceliktir.

1.4. LR İş Ortakları, farklarını dürüstlük ilkesi ile ortaya koyacaklardır. Müşterilerin deneyimsizliğini, hastalığını, yaşını veya yetersiz dil becerilerini suistimal etmeyeceklerdir.

1.5. Müşteriler tarafından verilecek siparişler, zamanında işleme alınacaktır. Yapılacak teslimatlar ise, farklı bir tarih belirtilmemiş ise 14 gün içerisinde adrese ulaşacaktır. Teslimata ilişkin yaşanabilecek sorunlar derhal müşteriye iletilecektir.

2. Yeni Ortakların İşe Alınma Sürecinde Uygulanacak Davranış Kuralları

Başarılı bir sponsorluğun temel unsurları dürüstlük ve şeffaflıktır.

2.1. Sponsorluk süresince gelir ve kariyer olanakları açıkça anlatılacaktır. Maliyet ve giderlere ilişkin bilgiler de verilecektir.

2.2. İş Ortaklarının gelirlerine yönelik örnekler gerçeği yansıtmalıdır. Belirli bir gelir tutarı garanti edilmeyecektir.

2.3. Ürüne yönelik bilgiler ancak şirketin resmi bilgileri ile birebir tutması halinde verilebilir.

2.4. Iş Ortakları, diğer MLM şirketleri ve MLM ürünleri hakkında olumsuz ve küçük düşürücü açıklamalara bulunmaktan kaçınacaklardır. 
 

 

3. LR İş Ortaklarının Diğer LR Ortaklarına Karşı Davranış Kuralları

LR iş Ortakları ,  karşılıklı saygı ile belirlenecek olan sağlıklı ve eşit rekabet yürüteceklerdir.

Aynı şirket bünyesine bulunan diğer yapıların iş Ortaklarını kendi taraflarına çekmesi kesinlikle yasaktır. Aşağıdaki faaliyetler bu  yasak çerçevesinde değerlendirilecektir:

  • Daha iyi destek ve üst düzey kariyer olanakları gibi vaatler İş Satış Ortaklarını yasaklanmış yapı değişikliklerine teşvik etme;

  • “Paravan kişi” olarak adlandırılan resmi, kurgusal ve sahte ortaklıklar ile İş Ortaklarını anlaşmayı bozmaya ikna etme;

  • Diğer İş Ortakları hakkında olumsuz ve küçük düşürücü söylentilerde bulunma;

  •  Anlaşmazlıklar, sosyal medya yoluyla ifşa edilmeyecektir.

4. LR Ortaklarının Diğer MLM Şirketlerine Karşı Davranış Kuralları

Tüm diğer MLM şirketlerine saygı gösterilecektir.


4.1. Diğer MLM şirketlerindeki Satış Ortaklarının adil olmayan stratejik yöntemlerle başka bünyelere çekilmesi etik değildir ve LR tarafından kabul edilmeyecektir. Bu etik olmayan davranışlara örnekler özellikle şunlardır:

  • Birçok İş Ortağı ile irtibat kurmak suretiyle tüm yapıların kışkırtılması;

  • Söz konusu şirketler hakkında olumsuz veya küçük düşürücü söylentiler yayılması (kazanç olanakları, ürünler vb.);

  •  İş Ortaklarının anlaşmalarını bozmaya teşvik edilmesi;

  • Değişime yönelik prim ödenmesi veya prim teklifinde bulunulması.

4.2. Varsayılan rekabet karşıtı uygulamalara bağlı olarak diğer MLM şirketlerinin bağımsız İş Ortaklarından gönderilen uyarılar yasaklanacaktır.

5. LR Satış Ortaklarının Tüm Şirkete Karşı Davranış Kuralları

LR İş Ortakları, şirkete olan bağlılıklarını göstereceklerdir.

5.1. LR iş Ortakları, benimsedikleri ahlaklı ve adil çalışma yöntemleri ile farklarını ortaya koyacaklardır. Pazarlama planlarının suistimal edilmesi etik değildir ve ticari faaliyetlerin büyük bir oranda zarar görmesine yol açar . Sistematik yüksek satış ve söz konusu ürünlerin gerekçesiz şekilde iade edilmesi, düşük fiyatlandırma yoluyla rekabetin bozulması, açık arttırma, ortaklık sözleşmelerine hile karıştırılması vb. yollarla satın alma fiyatı oluşturulması da yine etik olmayan davranış sayılacaklardır.

5.2. LR İş Ortakları şirkete sadık kalacak ve sadakatlerini daima gerektiği şekilde göstereceklerdir. Diğer yandan, şirketin zarar görmesini engellemek adına gerekli tüm çabayı sarf edeceklerdir.

5.3. LR İş Ortaklarının ticari faaliyetlerine yönelik prensipler, LR Health & Beauty Systems GmbH şirketinin Genel Şart ve Koşullarını teşkil edecektir.

6. Ortaklarının Toplumdaki İzlenimleri

LR Satış Ortakları daima saygın  girişimciler olarak  hareket edeceklerdir.

6.1. LR İş Ortakları, ne LR adına hareket eden çalışanlar ne de yüklenicilerdir. Dolayısıyla şirket çalışanı gibi bir izlenim bırakmayacaklardır.

6.2. Medya, televizyon ve radyo bağlantıları şirkete mahsustur. Özel durumların şirket onayına tabi tutulması gerekmektedir. 
Medyadan gelebilecek talepler, doğrudan LR şirketinin Halkla İlişkiler departmanı tarafından yanıtlanacaktır. 
Sosyal medya (Facebook, Twitter vb.) üzerinden kurulacak iletişimler risk içermektedir. 
Şirket, diğer ortaklar veya şirketlere yönelik tüm beyanlar, dürüstlü ve sadakat ilkelerine tabi olacaktır. Gereklizamanlarda LR ile işbirliği yapılmalıdır.

 

İşbu Davranış Kuralları, tüm LR Ortakları için bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır ve uyulması zorunludur.

bottom of page